Gameforge takes down our videos. Sorry for that

GRAPHIC MOD Metin2mods.com

PL: Mod Graficzny został przygotowany specjalnie pod serwery metin2. Globalny GameForge metin2 oraz prywatne serwery metin2. Paczkę należy wrzucić do folderu PACK w folderze metina. Instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Screeny z możliwości moda graficznego prezentujemy poniżej. Filmik video nie odda w pełni możliwości moda graficznego do gry metin2, gdyż konwersja która występuje na youtube obniża jakość. Dlatego też dzielimy się z wami screenami poglądowymi, które powinny wierniej przedstawić możliwości moda graficznego.

ENG:  The Graphical Mod was prepared especially for metin2 servers. Global GameForge metin2 and private metin2 servers. The package should be thrown into the PACK folder in the metina folder. Installation is very simple and intuitive. Screenshots of the possibilities of graphic mod are presented below. The video clip will not fully reflect the possibilities of the graphic mod for the metin2 game, as the conversion that occurs on YouTube reduces the quality. Therefore, we are sharing with you the screenshots that should more faithfully present the possibilities of the graphic mod.

GRAPHIC MOD Metin2 NEW!

PL: Możliwości, które daje mod graficzny do gry metin2:

 • Całkowicie nowe, dopieszczone tekstury HD w każdej lokalizacji
 • Remake wszystkich zbroi w grze
 • Remake wszystkich broni w grze
 • Odświeżenie skyboxów (niebo)
 • Dodanie Słońca i księżyca + blask.
 • Dodanie pór roku
 • Nowe efekty umiejętności (skille) – bazowane na podstawowych ale upiększone
 • Efekty obrażeń krytycznych zostały zmienione
 • Efekty obrażeń śmiertelnych które utrzymują moby, zostały zmienione!
 • Więcej drzew itd!
 • Ogromy wzrost wydajności grafiki!
 • Odświeżone miasta m1, m2 oraz wszystkie inne lokalizacje
 • Nowy system renderowania mobów, który odciąża grafike.
 • Więcej opcji opisujemy w naszym filmie poniżej.
ENG: Possibilities provided by the graphic mod for metin2:
 • Completely new, pampered HD textures in every location
 • Remake of all armor in the game
 • Remake wszystkich broni w grze
 • Refreshing skyboxes (sky)
 • Addition of the Sun and Moon + glow.
 • Add seasons
 • New skill effects (skills) – based on basic skills but beautified
 • Critical damage effects have been changed
 • Lethal damage effects that the mobs are holding have been changed!
 • More trees etc!
 • Huge increase in graphics performance!
 • Refurbished cities m1, m2 and all other locations
 • A new mob rendering system that takes the pressure off the graphics.
 • We cover more options in our video below.

Sample screenshots from the game

Metin2 NINJA

GRAPHIC MOD DOWNLOAD

INSTRUCTION - HOW TO?

PL: Wypakuj zawartość paczki do folderu PACK w cliencie metin2. Uruchom grę!

ENG: Extract the contents of the package to the PACK folder in the metin2 client. Start the game!

Gameforge takes down our videos. Sorry for that

Close Menu